Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Noodwoning of barak

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
73439
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73439

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Noodwoning of zogenaamd barak van 1922 opgetrokken door de Amerikaanse troepen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Noodwoning of barak

Berten Pilstraat 5A (Zonnebeke)
Noodwoning of zogenaamd barak van 1922 opgetrokken door de Amerikaanse troepen.