Beschermd monument

Kasteel Bouwelhof: gebouwen

Beschermd monument van 07-03-1994 tot heden

ID: 7344   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7344

Besluiten

Kasteel Bouwelhof
definitieve beschermingsbesluiten: 07-03-1994  ID: 2637

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gebouwen van het kasteel van Bouwel, meer specifiek het kasteel zelf, de remise, het hoevegebouw en de ijskelder.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000809, Kasteel van Bouwel, advies Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.).


Waarden

Het kasteel met inbegrip van de remise, het hoevegebouw en de ijskelder is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Gaaf kasteelcomplex gebouwd rond 1820 bestaande uit kasteel, remise, hoeve met moestuin en ijskelder. Kasteel in neoclassicistische stijl, bijgebouwen in typisch vernaculaire stijl. Het geheel legt getuigenis af van het levenspatroon van dergelijke domeinen die grotendeels in eigen onderhoud voorzagen.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Bouwelhof

Het Park 1 (Grobbendonk)
Kasteel met huidig uitzicht van circa 1820, gelegen op een volledig omgracht domein.