Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Site van de Groenhagemolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
74433
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74433

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Groenhagestraat nr. 21 en + 21. Site van de z.g. "GROENHAGEMOLEN" met gekasseid erf, molenromp, bakhuis en mechanische maalderij. Het molenaarshuis is sterk verbouwd. De molen is beschermd als monument, de omgeving als dorpsgezicht bij M.B. van 03.05.2005. Het molenerf ontstond in 1871. De site evolueerde onder druk van de economische en technologische ontwikkelingen: in 1929 werd een meAanduiding van

Is de vaststelling van

Site van de Groenhagemolen

Groenhagestraat 21 (Middelkerke)
De site van de Groenhagemolen of Molen Rommel omvat de molenromp, de vroegere molenaarshoeve met woning en bakhuis, en een mechanische maalderij. Het geheel met een hoge ensemblewerking is gelegen op een deels gekasseid erfperceel. De stenen grondzeiler werd in 1871 gebouwd ter vervanging van een houten staakmolen. Ook de molenaarshoeve dateert van dat moment. De mechanische maalderij werd gebouwd in 1929.