Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentehuis en Vredegerecht van Evergem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
74460
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74460

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oud gemeentehuis en vredegerecht (tot 1958), thans politiediensten. Opgericht in 1901-02 in eclectische stijl naar ontwerp van architect Louis Bouckaert (Brussel) onder leiding van aannemer E.J. Bertin (Ledeberg). Gerestaureerd in 1980-81.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentehuis en Vredegerecht van Evergem

Kapellestraat 1 (Evergem)
Oud gemeentehuis en vredegerecht, opgericht in 1901-02 in eclectische stijl naar ontwerp van architect Louis Bouckaert onder leiding van aannemer E.J. Bertin. Bak- en zandstenen hoekgebouw van twee bouwlagen onder leiendaken. Uiterste poorttravee, met zandstenen korftoogpoorten, uitlopend in trapgevels.