Beschermd monument

Kinderen Alijnshospitaal

Beschermd monument van 02-09-1943 tot heden
ID: 7447   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7447

Beschrijving

Het Kinderen Alijnshospitaal (Huis van Alijn) is beschermd als monument.Waarden

Het Sint-Katharina- of Kinderen Alynshospitaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kinderen Alijnshospitaal

Kraanlei 65 (Gent)
Voormalig "Kinderen Alijnshospitaal", nu het Huis van Alijn. Godshuis toegewijd aan de Heilige Catharina, ontstaan bij de verzoening van een jarenlange vete in de 14de eeuw tussen de twee Gentse patriciërsfamilies Rijm en Alijns.