Beschermd monument

Norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal: kerk en godshuis

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 7467   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7467

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De bescherming omvat de barokke kerk en het godshuis of vroegere klooster - na een bombardement in 1940 heropgebouwd - dat bestaat uit de drie vleugels rond de binnenkoer ten noorden van de kerk en de westwaarts reikende vleugel.Waarden

Het godshuis Leliëndaal met kerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal

Bruul 52-56, Lange Schipstraat 25 (Mechelen)
Norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal, heden O.C.M.W.-gebouw en jezuïetenkerk.