Beschermd monument

Villa Wel Tevreden

Beschermd monument van tot heden

ID
7480
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7480

Besluiten

Geografisch pakket Sint-Maria-Horebeke
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1999  ID: 3475

Beschrijving

De bescherming omvat het complex van Villa Wel Tevreden, bestaande uit het 19de-eeuws herenhuis, koetshuis en volière en de aangelegde tuin met exotische bomen. Het geheel is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Sint-Maria-Horebeke.Waarden

Woning, koetshuis, voilière en tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als herenhuis van het stedelijk type van twee bouwlagen en vijf traveeën met bijhorend annexe koetshuis en volière, ingeplant in een tuin en daterend van rond het midden van de 19de eeuw, met bepleisterde gevel op gecementeerde plint, rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen, gevelpleisterwerk bij het gelijkvloers uitgewerkt als 'rustica'-sokkel, centrale deur met onder meer in guirlandes uitgewerkt arduinen entablement onder kroonlijst, vensters van de verdieping met in koppen uitgewerkte sluitstenen, gevelkroonlijst rust op klossen en met fijn tandfries, leienzadeldak met versierde vorstkam.

artistieke waarde

Door de bewaarde interieurelementen zoals de gang in neoclassicistische stijl uitgevoerd in imitatie-marmer, de marmeren schouwen geplaatst onder een venster, en het in de tachtiger jaren van de 19de eeuw aangekleed salon, gekenmerkt door onder invloed van het 'japonisme' met bamboelambrisering afgezette wanden, uit bamboe-elementen samengestelde luchter, een bij wijze van kosmische symboliek met talrijke kleine swastika's beschilderd plafond en met landelijke taferelen beschilderde wanden.

artistieke waarde

De artistieke en wetenschappelijke, in casu dendrologische waarde: de in de tachtiger jaren van de 19de eeuw aangelegde tuin, gekenmerkt door sterk glooiende gazons en een vijverpartij met in de rand bomen die de tuin afboorden en met een exotisch bomenassortiment waarvan de Japanse notenboom (Ginkgo biloba, 316 centimeter omtrek) het meest merkwaardige exemplaar is.

wetenschappelijke waarde

De artistieke en wetenschappelijke, in casu dendrologische waarde: de in de tachtiger jaren van de 19de eeuw aangelegde tuin, gekenmerkt door sterk glooiende gazons en een vijverpartij met in de rand bomen die de tuin afboorden en met een exotisch bomenassortiment waarvan de Japanse notenboom (Ginkgo biloba, 316 centimeter omtrek) het meest merkwaardige exemplaar is.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Wel Tevreden

Dorpsstraat 30 (Horebeke)
Het zogenaamde Hotel Elim, voorheen gekend als Villa Wel Tevreden, is een neoclassicistisch herenhuis dat omstreeks 1883 gebouwd werd door toenmalige notaris-burgemeester J.-E. De Beer.