Beschermd monument

Hotel Douglas dit Scott: binnenplaats

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 7505   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7505

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De bescherming omvat de binnenplaats omgeven door drie U-vormig geschikte vleugels uit de 16de eeuw.Waarden

De binnenplaats van het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hotel Douglas dit Scott

Goswin de Stassartstraat 6-8 (Mechelen)
In 1917 werd het goed opgesplitst in twee panden, waarbij nummer 6 ingrijpend werd veranderd en gerestaureerd.