Beschermd monument

Gemeentehuis Kieldrecht

Beschermd monument van 11-06-2010 tot heden
ID: 7506   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7506

Besluiten

Gemeentehuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2010  ID: 4716

Beschrijving

Het gemeentehuis van Kieldrecht is beschermd als monument.Waarden

Het gemeentehuis van Beveren (Kieldrecht) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gemeentehuis in 1894 gebouwd ter vervanging van zijn afgebroken voorganger.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Gemeentehuis in 1894 gebouwd in neorenaissancestijl naar ontwerp van H. Derre en de daarbij horende vormentaal.
De verschillend toegangen wijzen nog duidelijk op het oorspronkelijk multifunctionele karakter van een gemeentehuis (eretoegang, gewone toegang en brandweer).

sociaal-culturele waarde

Representatief voorbeeld van een gemeentehuis met opvallende veruiterlijkte vormgeving binnen een gemeentelijk / plattelands context als teken van burgerlijke macht en autonomie.
De verschillend toegangen wijzen nog duidelijk op het oorspronkelijk multifunctionele karakter van een gemeentehuis (eretoegang, gewone toegang en brandweer).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis van Kieldrecht

Dorpsstraat 24 (Beveren)
Vanaf 1614 stonden Doel en Kieldrecht onder éénzelfde schepenbank. Vanaf de 19de eeuw was het gemeentehuis gevestigd in het 'Geel huis', een afspanning annex privé-schooltje. In 1893 werd het huidige gemeentehuis gebouwd naar ontwerp van architect Derre.