Paleis Margaretha van York

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Keizerstraat
Locatie Keizerstraat 3 (Mechelen)
Alternatieve naam Stadsschouwburg

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/228.1
  • OA000780

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Paleis Margaretha van York

Keizerstraat 3, Mechelen (Antwerpen)

Oorspronkelijk stond op deze plaats het Hof van Kamerijk gebouwd door Antonis Keldermans en verblijfplaats van bisschop Jan van Bourgondië. In 1477 verkocht aan Margareta van York, weduwe van Karel de Stoute.

Beschrijving

De bescherming omvat de Stadsschouwburg, oorspronkelijk gebouwd als het paleis van Margaretha van York.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor de Stadsschouwburg Keizerstraat nummer 111, in haar geheel te beschermen als monument omwille van de stedenbouwkundig-esthetische waarde als complex dat van oudsher het straatbeeld in belangrijke mate mede bepaald heeft, omwille van de historische waarde als voormalige residentie van Margareta van York uit 1477 en voormalige Onze-Lieve-Vrouwekapel opgericht door de Jezuïeten in 1633 en zodoende een getuige is van eind 15de-eeuwse gotische burgerlijke bouwkunst en 17de-eeuwse sobere kerkelijke bouwkunst.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).

Waarden

Keizerstraat (stadsschouwburg) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu stedenbouwkundig-esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.