Beschermd monument

Aartsbisschoppelijk paleis

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

ID: 7636   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7636

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-05-1985  ID: 2046

Beschrijving

De bescherming omvat alle gebouwen van het aartsbisschoppelijk paleis inclusief paviljoen.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor het Aartsbisschoppelijk Paleis, Wollemarkt nummer 15 te beschermen als monument omwille van de esthetische en historische waarde als fraai voorbeeld van ensemble met classicerende lijstgevels, opgericht in 1717 en volledig aangepast in 1818 naar ontwerp van architect Verstraeten.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).


Waarden

Wollemarkt 15 (Aartsbisschoppelijk paleis en paviljoen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Aartsbisschoppelijk paleis

Wollemarkt 15 (Mechelen)
Heden U-vormig complex met neoclassicistisch uitzicht. Drie bepleisterde en witgeschilderde vleugels van twee en een halve bouwlaag op grijsgeschilderde plint onder geknikte schilddaken. Het complex is ten zuiden begrensd door een prachtige Franse tuin met hierin een tuinpaviljoentje.