Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Spoorweginfrastructuur aan de Waaienburg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
76408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76408

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op het gehucht "De Waaienburg" zijn nog enkele sporen terug te vinden van spoorweginfrastructuur van tijdens de Eerste Wereldoorlog.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Spoorweginfrastructuur aan de Waaienburg

Waaienburgseweg 36 (Poperinge)
In het gehucht 'De Waaienburg' zijn nog enkele sporen terug te vinden van spoorweginfrastructuur van tijdens de Eerste Wereldoorlog.