Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen Molen Van Der Haegen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 77148   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77148

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Houten standaardmolen die verschillende malen werd verplaatst (Mere -Nieuwerkerken - Mere) van 1771, jaartal af te leiden uit een inscriptie op een dwarsbalk die eveneens de naam van de bouwer vermeldt: Doet elck u werck - ik 't mijn / I - D -Backer wou mij alsoo stellen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Windmolen Molen Van der Haegen

Schoolstraat zonder nummer (Erpe-Mere)
Houten standaardmolen die verschillende malen werd verplaatst (Mere -Nieuwerkerken - Mere) van 1771, jaartal af te leiden uit een inscriptie op een dwarsbalk die eveneens de naam van de bouwer vermeldt: Doet elck u werck - ik 't mijn / I - D -Backer wou mij alsoo stellen.