Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met tuinpaviljoen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 77717   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77717

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 3. Samenstel van breedhuis met aan tuinzijde r. een parallelle vleugel en l. een dwarsvleugel onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en met XVIII-tuinpaviljoen grenzend aan de Sterstraat. Dubbelhuis, teruggaand tot XVI, van samen zes trav. en twee bouwl. onder zadeldaken (Vlaamse pannen), XVII(?)-gevels met XIX-muuropeningen. Tot 1850 één geheel met nrs. 1 en 5. "Kunstige Herstelling" van 1Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met tuinpaviljoen

Gouden-Handstraat 3 (Brugge)
Samenstel van breedhuis met aan tuinzijde rechts een parallelle vleugel en links een dwarsvleugel onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en met 18de-eeuws tuinpaviljoen grenzend aan de Sterstraat.