Persoon

Davans, Hubert

ID
995
URI
https://id.erfgoed.net/personen/995

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

't Leenhof

Pastoor Verhaegheplein 23 (Brugge)
Voormalig neerhof van het "Leenhof", voor het eerst vermeld in 1201. Dit leen was het belangrijkste van Assebroek en was afhankelijk van de Burg van Brugge.


Ambachtshuis van de kuipers

Niklaas Desparsstraat 14, Vlamingstraat 17 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de kuipers met bijhorend koetshuis in Niklaas Desparsstraat. Diep gericht huis naar ontwerp van meester-metselaar L. Feys en timmerman A. D'Hollander van 1768 als verbouwing van 16de-eeuwse schermgevel afgebeeld bij Marcus Gerards (1562); in kern opklimmend tot de 13de eeuw. Huis van vier en zes traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, met klokgevel met parement van arduin en classicistische gevelopbouw. Zijgevel van zes traveeën en aanleunende aanbouw van drie traveeën. Voormalig koetshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 18de eeuw.


Burgerhuis

Ezelstraat 26 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), naar aanleiding van de integratie bij het klooster van de ongeschoeide karmelieten (nummer. 28) "GHEBOUWDT / TEN JAERE / 1906" zie gevelstenen. Neobarokke, verankerde bakstenen trapgevel met typisch gebruik van simili.


Burgerhuis

Gouden-Handstraat 1 (Brugge)
Huis van drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, kern uit de eerste helft van de 17de eeuw, zie maaswerk in de zijgevel. Tot 1850 één geheel met nummers 3 en 5, toen met deur in tweede travee Consoliderende restauratie in 1980 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).


Burgerhuis

Sint-Gilliskoorstraat 19 (Brugge)
Breedhuis van vier + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuws pand met huidige getrapte zijgevel van 1665.


Burgerhuis

Carmersstraat 79 (Brugge)
Breedhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw. Latere aanpassingen. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie in 1998-2002 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).


Burgerhuis met trapgevel en winkelpui

Simon Stevinplein 13 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met trapgevel uit de 18de eeuw. Latere wijzigingen onder meer in 1858 invoegen van een winkelpui met neobarok en -rococo inslag (heden verdwenen). "Kunstige Herstelling" van 1980 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).


Burgerhuis met tuinpaviljoen

Gouden-Handstraat 3, Sterstraat 5 (Brugge)
Samenstel van breedhuis met aan tuinzijde rechts een parallelle vleugel en links een dwarsvleugel onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en met 18de-eeuws tuinpaviljoen grenzend aan de Sterstraat.


Classicistisch burgerhuis

Verversdijk 5 (Brugge)
Huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met classicistische gevel met dubbelhuisopstand van circa 1750.


Dorpswoning

Sint-Lenardsstraat 38 (Brugge)
Oorspronkelijke eenlaagswoning verhoogd met een bouwlaag in de loop van de 19de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1978 naar ontwerp van architect Hubert Davans (Brugge).


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Hooistraat 7-11 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van vier enkelhuizen uit de 17de eeuw.


Ensemble van stadswoningen

Verversdijk 24 (Brugge)
Links zogenaamd "'t Zonneke", 19de-eeuwse lijstgevel met oude kern. Rechter pand: lijstgevel met nagenoeg gevelbrede traptop (6 treden + topstuk) en 17de-eeuws uitzicht.


Herenhuis

Beenhouwersstraat 38 (Brugge)
Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1836. Historiserende "Kunstige Herstelling" van 1983 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).


Hoek- en burgerhuis

Freren Fonteinstraat 14, Waalsestraat 52 (Brugge)
Samenstel van hoekhuis en breedhuis, samen zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Links, verankerde en beschilderde, bakstenen lijstgevel. Rechts, klokgevel van Balegemsteen met bepleisterd en beschilderd parement.


Huis Aan Sint Antoon

Sint-Salvatorskoorstraat 3 (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (mechanische pannen; twee dakkapellen). Huidige pilastergevelordonnantie met overhoekse puilijst en dubbele overhoekse zaagtandfries van 1936; metalen raamindeling van benedenvensters van 1979 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).


Huis De Olifant

Oude Burg 24 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Gedateerd 1564 door middel van twee gevelstenen.


Kerk en klooster van de ongeschoeide karmelieten

Ezelstraat 28 (Brugge)
Complex bestaande uit kerk, aanpalend klooster met twee kloosterhoven en achteraan een uitgestrekte, ommuurde tuin die ten noorden grenst aan de Jan Boninstraat.


Kunstenaarswoning van Leo Mechelaere

Twijnstraat 3 (Brugge)
Huis uit de 17de eeuw van drie traveeën en twee bouwlagen onder tichelen zadeldak.


Laatgotisch burgerhuis uit 1516

Vlamingstraat 51 (Brugge)
Laatgotisch diephuis van 1516 gebouwd in opdracht van edelsmid Jacob Cnoop, schoonvader van schilder Gerard David. Vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Neerhof van het kasteel Groene Poort

Dudzeelse Steenweg 464 (Brugge)
Hoeve bestaande uit losse bestanddelen verzameld rondom een grotendeels verhard erf. Nu toegankelijk via een bekiezelde oprit, eertijds via de hoofdingang en toegangspoort van het kasteel waarbij het neerhof aan de westzijde afgesloten werd door het kasteel en bijhorende omwalling.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Markt (Pittem)
Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen in zich draagt, met behoud van romaanse toren en noordmuur van het koor, aanpassing van schip in de 15de of 16de en van koor tevens in de 17de eeuw. Grootschalige verbouwing in het begin van de 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Anna

Sint-Annaplein (Brugge)
Gelegen in het midden van het Sint-Annaplein. Georiënteerde, bakstenen zaalkerk op rechthoekige plattegrond met prominente westtoren. Tegen de buitenwand ter hoogte van het koor, beeldengroep van Calvarie.


Samenstel van stadswoningen

Sint-Jorisstraat 16 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en drie en twee bouwlagen onder tent- en zadeldak (Vlaamse pannen), samengevoegd sinds 1982 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).


Stadhuis van Torhout

Markt 1 (Torhout)
Statig vrijstaand stadhuis op rechthoekig grondplan met alternerend gebruik van rode baksteen voor opgaand metselwerk en gele baksteen voor constructieve en decoratieve elementen.


Stadswoning

Jeruzalemstraat 37 (Brugge)
16de-eeuws pand, zie dakhelling en -constructie en bewaarde balklagen. Behouden ontlastingsbogen tonen de latere wijzigingen van de muuropeningen aan. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1977-1978 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge) onder meer vervangen van winkelpui door twee rechthoekige vensters en deur.


Stadswoning

Potterierei 36 (Brugge)
Diephuis van drie + twee/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk) vervangt in 1684 een houten gevel, doch met behoud van de oude kern.


Stadswoning

Ganzenstraat 7 (Brugge)
Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1988 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge). Puntgevel van verankerde gele baksteen.


Stadswoning

Boeveriestraat 39 (Brugge)
Diephuis met enkelhuisopstand van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), teruggaand op de 17de eeuw met latere aanpassingen van de muuropeningen, zie sporen van vroegere geblokte ontlastingsbogen van de benedenvensters en vlakke omlijsting met oren en neuten uit de 18de eeuw voor de bovenvensters. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1997-1998 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).


Stadswoning

Jakobinessenstraat 5 (Brugge)
Breedhuis van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag, met oudere kern en een verankerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevel van 1888. In 1986, Kunstige Herstelling naar ontwerp van architect H. Davans waarbij de dakconstructie werd vernieuwd. Aan tuinzijde, dwarsvleugel van vier traveeën en twee bouwlagen. Grote, ommuurde stadstuin in L-vorm.


Stadswoning

Geldmuntstraat 28 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 17de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1979-1983 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge): onder meer herschilderen in typisch baksteenrood en vernieuwen van ramen naar bestaand 19de-eeuws patroon.


Stadswoning

Hoogstraat 36 (Brugge)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Laatgotische 14de-eeuwse kern. Huidig uitzicht resultaat van historiserende reconstructie in 1979 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge) op basis van de in 1974 vrijgekomen sporen.


Stadswoning

Markt 28 (Brugge)
Diephuis van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw, met 19de-eeuwse aanpassingen van muuropeningen. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1995 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge).


Stadswoning De Zonne

Hoogstraat 5 (Brugge)
Diephuis van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Oude kern uit de 16de eeuw, zie zijgevel met onder meer overkragende verdieping en beluikte kelderopening met in de stoep ingewerkte toegangstrap. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1976-1977 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge)


Stadswoning in rococostijl

Hoogstraat 34 (Brugge)
Huis in rococostijl; vier traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak. Huidige vormgeving van 1974 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge) is het resultaat van de reconstructie van de gevel van 1754 op basis van iconografisch materiaal. Oude 13de-eeuwse kern.


Stadswoning met trapgevel

Spiegelrei 7 (Brugge)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen trapgevel (11 treden + topstuk).


Stadswoning met trapgevel

Verversdijk 21 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel heden met enkelhuisopstand, grosso modo 17de-eeuws uitzicht, doch oudere kern.


Stadswoningen

Biddersstraat 29, 33 (Brugge)
Twee gelijkaardige lage enkelhuizen van samen zes traveeën onder zadeldak (nok parallel, Vlaamse pannen), 17de eeuw.


Stadswoningen

Jozef Suvéestraat 21-23 (Brugge)
Huizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1994-1997 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge). Verankerde en beschilderde, bakstenen lijstgevels, allicht als verbouwing van een vroegere topgevel.


Stadswoningen

Ontvangersstraat 6-8, 2B (Brugge)
Breedhuizen, nummers 2 en 6 van het dubbelhuistype, van vier of vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit 16de-17de eeuw; latere aanpassingen.


Thema's

Ontwerper van

Kopstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Davans [online], https://id.erfgoed.net/personen/995 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.