Beschermd monument

Kasteel van Ham

Beschermd monument van 04-04-1944 tot heden
ID: 778   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/778

Besluiten

Kasteel van Ham en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 116

Beschrijving

Het kasteel van Ham te Steenokkerzeel, is beschermd als monument.


Waarden

Het kasteel van Ham is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel van Ham

de Maillé de la Tour Landrylaan 1, 2, 3 (Steenokkerzeel)
Waterslot, rechthoekig massief in plaatselijke zandsteenbouw geflankeerd door vier hoektorens, opgetrokken tussen 1490 en 1505, met restanten van U-vormig neerhof uit 1648 en gerestaureerde conciërgerie gedateerd 1924.