Beschermd monument

Brouwershuis

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden
ID: 7811   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7811

Besluiten

Brouwerswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-2011  ID: 4829

Beschrijving

Het voormalige brouwershuis is beschermd als monument.Waarden

Voormalig brouwershuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het goed bewaard neoclassicistisch burgerhuis is een treffend getuige van de burgerlijke architectuur uit de 19de eeuw. Gebouwd in 1870 voor de brouwersfamilie Van de Vooren en nadien vooral gekend als zetel van de brouwerij Aldeweireldt, is het woonhuis nu nog de enige materiële getuige van de aanwezigheid van de brouwerij in het dorpscentrum. Met zijn authentieke bepleisterde en beschilderde straatgevels met kenmerkende bossage, uitgewerkt hoofdgestel en stucornamentiek is het gebouw zeer representatief voor de neoclassicistische stijlrichting uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Het interieur met zijn originele indeling en de nog authentieke aankleding met marmeren schouwen, stucdecoratie en omlopend lijstwerk, getuigt van de specifieke wooncultuur en status van de brouwersfamilies, belangrijke dorpsnotabelen in de 19de eeuw.
De kwaliteitsvolle vroeg-20ste-eeuwse uitbreiding met een veranda en aanpassingen in art-nouveaustijl wijzen op een evoluerende smaak en doen geenszins afbreuk aan de oorspronkelijke stijlkwaliteiten van het gebouw.
Door zijn inplanting aan het noordeinde van de brede beboomde dorpsstraat, is het woonhuis als getuige van de aanwezigheid van de brouwerij ook een beeldbepalend component van het dorpscentrum.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het goed bewaard neoclassicistisch burgerhuis is een treffend getuige van de burgerlijke architectuur uit de 19de eeuw. Gebouwd in 1870 voor de brouwersfamilie Van de Vooren en nadien vooral gekend als zetel van de brouwerij Aldeweireldt, is het woonhuis nu nog de enige materiële getuige van de aanwezigheid van de brouwerij in het dorpscentrum. Met zijn authentieke bepleisterde en beschilderde straatgevels met kenmerkende bossage, uitgewerkt hoofdgestel en stucornamentiek is het gebouw zeer representatief voor de neoclassicistische stijlrichting uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Het interieur met zijn originele indeling en de nog authentieke aankleding met marmeren schouwen, stucdecoratie en omlopend lijstwerk, getuigt van de specifieke wooncultuur en status van de brouwersfamilies, belangrijke dorpsnotabelen in de 19de eeuw.
De kwaliteitsvolle vroeg-20ste-eeuwse uitbreiding met een veranda en aanpassingen in art-nouveaustijl wijzen op een evoluerende smaak en doen geenszins afbreuk aan de oorspronkelijke stijlkwaliteiten van het gebouw.
Door zijn inplanting aan het noordeinde van de brede beboomde dorpsstraat, is het woonhuis als getuige van de aanwezigheid van de brouwerij ook een beeldbepalend component van het dorpscentrum.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwershuis

Dorp 60 (Assenede)
Het beeldbepalend ingeplant hoekhuis, aan het noordeinde van het dorpscentrum, waar de brede beboomde dorpsstraat versmalt en de hoek vormt met de Kaprijkestraat, is volgens het kadasterarchief gebouwd in 1870 door landbouwer L. Van de Voorde ter vervanging van een oude woning.