Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Kruishoutem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 78388   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/78388

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het 17de-eeuwse waterkasteel met aanhorigheden in een uitgestrekt park van 13 hectare met vijvers is gelegen tussen de Kasteelstraat (ten westen), Colijnstraat (ten zuiden) en Moerasstraat (ten noordoosten) en wordt door een lindendreef verbonden met de ten zuidwesten ervan gelegen dorpskern. Een tweede populierendreef in het westen, tussen de Kasteelstraat en de Tjollevelddreef, werd aangelegd in 1821. Het kasteel wordt omgeven door landbouwgronden.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Piers de Raveschoot

Kasteelstraat 6, 6A, 6B, 8, 10 (Kruisem)
Het 17de-eeuwse waterkasteel met aanhorigheden in een uitgestrekt park van 13 hectare met vijvers is gelegen tussen de Kasteelstraat (ten westen), Colijnstraat (ten zuiden) en Moerasstraat (ten noordoosten) en wordt door een lindendreef verbonden met de ten zuidwesten ervan gelegen dorpskern. Een tweede populierendreef in het westen, tussen de Kasteelstraat en de Tjollevelddreef, werd aangelegd in 1821. Het kasteel wordt omgeven door landbouwgronden.

Is de omvattende vaststelling van

Neerhof van het kasteel Piers de Raveschoot

Kasteelstraat 15 (Kruisem)
Zogenaamd "Neerhof" van het kasteel ingeplant bij Ayshovedries, met ten westen van de huidige gebouwen nog sporen van een vroeger aanpalend site met walgracht. Achterin gelegen imposante hoeve met gewitte losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een vierkant erf. Fraai ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers aan de straat met oprit tussen meidoornhagen in de as van de deur links; omhaagde boomgaard ervoor.