Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Mattheus: orgel

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden
ID: 7841   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7841

Besluiten

Orgels
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5630

Beschrijving

Deze bescherming betreft het orgel in de Sint-Mattheuskerk te Meensel-Kiezegem. Het orgel werd beschermd bij koninklijk besluit van 12 oktober 1981; in 2014 werd een administratieve fout rechtgezet.Waarden

Het orgel in de Sint-Mattheuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Mattheus

Binkomstraat 1A (Tielt-Winge)
Volledig opgetrokken uit bak- en zandsteen, het omvat een classicistische toren uit einde 18de eeuw, laatgotisch schip uit de 17de eeuw en een driezijdig koor uit 16de eeuw.