Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Denderleeuw

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-03-1991 tot heden

ID
7945
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7945

Besluiten

Pastorie Sint-Amandusparochie, kerkhofmuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1991  ID: 2375

Beschrijving

De bescherming omvat de historische dorpskern van Denderleeuw, met de kerksite Heilige Amandus met inbegrip van de kerkhofmuur, de pastorie en zijn voor- en achtertuin, de Denderweg met de woningen aan deze straat en de voormalige dorpsschool en enkele woningen gelegen aan het dorpsplein. Binnen deze afbakening als dorpsgezicht zijn de Sint-Amanduskerk, de kerkhofmuur met inkompijlers en de pastorie beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de site gevormd door de Sint-Amanduskerk, de kerkhofmuur met inkompijlers, de voor- en achtertuin van de pastorie met tuinmuur, de Denderweg met aanpalende bebouwing, het voormalige dorpsschooltje met woning aan het dorpsplein en de private weg, alsook de oude panden, waaronder een neogotische woning, gelegen nabij de kerk, aan de overzijde van het dorpsplein als volgt werd gemotiveerd: "als enig vrij gaaf bewaard overblijfsel van de onmiddellijk bij pastorie en kerk aansluitende oude dorpskern".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000814, De pastorie, kerkhofmuur met inkompijlers en omgeving, advies KCML (1991).


Waarden

De site gevormd door de reeds beschermde Sint-Amanduskerk, de kerkhofmuur met inkompijlers en de omgeving van de pastorie is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Denderleeuw

Denderweg, Dorp, Moreelstraat, Pastorijweg (Denderleeuw)
Van de historische dorpskern van Denderleeuw bleven verschillende elementen gaaf bewaard ten westen van de Dender.

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Heilige Amandus

Dorp zonder nummer (Denderleeuw)
Kruisbasiliek met driebeukig schip opgetrokken uit natuursteen en gelegen op een sterke verhoging ten oosten van de dorpskom aan de Denderoever. Heden ontruimd kerkhof met ommuring van baksteen en zandsteen met ijzeren balustrade. Oorspronkelijke kerkhoftoegang via twee arduinen pijlers versierd met doodskopreliëf.


Pastorie Heilige Amandusparochie

Dorp 18 (Denderleeuw)
Alleenstaand huis van twee bouwlagen onder schilddak. Baksteenbouw uit het vierde kwart van de 18de eeuw met verwerking van zandsteen. Grote beboomde achtertuin gelegen aan de Dender. Voortuintje afgesloten door middel van een hoge aansluitende muur bij de kerkhofomheining; overluifeld poortje tussen natuurstenen pijlers.