Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
79482
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79482

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 31A-B. Breedhuis van zes trav. en twee bouwl. + entresol onder gemansardeerd zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige gevel n.o.v. architect A. Dugardyn van 1913 i.pl.v. rijkelijk uitgewerkte lijstgevel van 1868. L.g. vervangt een eenvoudige lijstgevel van 1828 i.pl.v. het "Wulhuus" teruggaand op een gotische constructie. Verankerde baksteenbouw met twee in- en uitgezwenkte toppen getypeerd door eAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Wollestraat 31A-B (Brugge)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen + entresol onder gemansardeerd zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige gevel naar ontwerp van architect A. Dugardyn van 1913 in plaats van rijkelijk uitgewerkte lijstgevel van 1868.