Persoon

Dugardyn, Antoine

ID
1967
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1967

Beschrijving

Vader van architect Luc Dugardyn, grootvader van architect Antoine Dugardyn junior.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Spinolarei 10 (Brugge)
Huis van vier traveeën met souterrain en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Dorpsstraat 54 (Staden)
Burgerhuis met achterliggend begrint erf met stalling en aan de straat, cichorei-ast.


Burgerhuis van 1923

Ezelpoort 1 (Brugge)
Burgerhuis van 1923 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn (Brugge). Traditionele bakstenen, neobarok-getinte gevel in combinatie met natuursteen voor ornamentiek.


Burgerhuis van 1925

Ezelpoort 10 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1925 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn (Brugge).


Café

Havenstraat 11, 11A (Brugge)
Café gebouwd in 1928 en ontworpen door architecten Luc Viérin en Antoine Dugardyn (Brugge).


Calvariekapel

Ommegang Noord zonder nummer (Staden)
Calvariekapel of Heilige Kruiskapel. Laatste kapel van de ommegang. Calvarie: groot beschilderd plaasteren Christusbeeld op dito kruis, links en rechts geflankeerd door gewitte beelden van respectievelijk Maria en Johannes de Doper; sokkel als rotsimitatie.


Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum

Gerard Davidstraat 2-6, 10 (Brugge)
Christus-Koningkerk, school en parochiaal centrum fasegewijs tot stand gekomen. Een noodkerk, naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn, wordt in 1930 ingewijd. De architect krijgt onmiddellijk de opdracht tot het ontwerpen van een definitieve kerk, rekening houdend met het korte en brede perceel bouwgrond.


Cinema Kennedy-Richelieu

Zilverstraat 14 (Brugge)
Eclectisch bakstenen complex van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, rechts doorbroken door twee trapgevels (12 treden + topstuk), ontworpen in 1946 door de Brugse architecten J. Lansoght, R. Soetewey en A. Dugardyn in plaats van gelijkaardige gevelopstand van 1861.


Dijkvilla van 1938

Zeedijk 27 (Brugge)
Dijkvilla gebouwd naar een ontwerp van de Brugse architect Antoine Dugardyn van 1938. Oranje baksteenbouw onder vrij steil zadeldak met Vlaamse pannen.


Domein Macieberg

Fabiolalaan 2 (Oostkamp)
Reeds in de tweede helft van de 17de eeuw wordt op deze locatie een buitengoed vermeld. Vrij imposant verankerd, bakstenen volume onder gemansardeerd schilddak. Voormalige schaapsstallen, gebouwd in 1936-1937 naar een ontwerp van de Brugse architect Antoine Dugardyn, die op dat ogenblik ook het kasteel restaureerde. In het kasteeldomein ligt een restant van een voormalige moestuin, boomgaard en verschillende kleine stallen en bergingen. Tevens bewaarde serre, gebouwd in 1936. Parkaanleg met kenmerken van 19de of vroeg 20ste-eeuwse landschappelijke vormgeving met resterende parkvijver en vervallen brug. Vervaagde centrale dreef naar het centrum van Oostkamp beplant met lindebomen.


Eclectisch burgerhuis

Stationsstraat 26 (Ieper)
Ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) van circa 1922. Met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, verhoogd met art-decogetinte siermotieven.


Eenheidsbebouwing

Vandenpeereboomplein 29-33 (Ieper)
Eenheidsbebouwing oorspronkelijk respectievelijk met herberg, winkel- en burgerhuis, naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) van 1923.


Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Sint-Veerleplein 1-8, 9 (Diksmuide)
Eenvoudige bakstenen diephuizen van één bouwlaag, gebouwd in de jaren 1920 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn.


Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie

Dominicanenpad 2, Sparrendreef 91 (Knokke-Heist)
Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie en omgevende kloostertuin, opgetrokken in de periode 1925-1929 naar ontwerp van architect Jozef Viérin in samenwerking met zijn zoon Luc Viérin; architect Antoine Dugardyn is medeontwerper van de pandgang.


Gemeentehuis van Westrozebeke

Dorpsstraat 43-45 (Staden)
Voormalig Gemeentehuis van 1921.


Gemeentehuis van Wijtschate

St.-Medardusplein 1-2 (Heuvelland)
Voormalig gemeentehuis. Imposant gebouw naar ontwerp van architect A. Dugardyn van 1926; de plannen ontworpen door architect H. Leborgne werden niet uitgevoerd. Huis van zeven traveeën en twee bouwlagen + links en rechts lagere gedeelten van één travee en twee korfboogpoorten. Verankerde gele baksteenbouw; arduin voor plint, sierelementen, kozijnconstructies, onderdorpels en bordessen; geïnspireerd op de bouwtrant van de Vlaamse laatgotische stadhuizen.


Gemeentehuis van Zonnebeke en postgebouw

Langemarkstraat 8 (Zonnebeke)
Gemeentehuis en postgebouw naar ontwerp van architect A. Dugardyn van 1925 in neo-Vlaamserenaissance-stijl geïnspireerd op de stadhuisbouw uit de 16de-17de eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Arduinen gevelsteen met bronzen vogel en kleurrijk email van L. Degheus. Lijstgevel van twee bouwlagen en acht traveeën onder zadeldak met centraal dakruitertje onder ingesnoerde leien spits en drie kleine dakkapellen.


Gemeentelijke basisschool

Roeselarestraat 59-61 (Staden)
Gemeentelijke basisschool van 1921 naar ontwerp van A. Dugardyn (Brugge), destijds met een gesloten karakter met muur en poort aan de straat zie prentbriefkaart. Renovatie in 1969 naar ontwerp van ingenieur R. Vandenbulcke (Melle) onder meer verwijdering van de aandaken; sanerings- en uitbreidingswerken van de klassen naar ontwerp van Buro II (Roeselare) in 1999.


Gemeenteschool

Groignestraat 6 (Diksmuide)
Voormalige gemeenteschool, in de jaren 1920 heropgebouwd naar onwerp van architect Antoine Dugardyn (Brugge). Langgestrekt volume langs de Groignestraat, met centraal onderwijzerswoning links geflankeerd door lage klasvleugel en rechts door korte klasvleugel.


Gemeenteschool

Vijfwegenstraat 15, 19 (Staden)
Na de Eerste Wereldoorlog, in 1921, bouw van een nieuw schoolcomplex naar ontwerp van Antoine Dugardyn (Brugge).


Gevelrij met woonhuis en garage Ste-Christophe

Blankenbergse Steenweg 43-45 (Brugge)
Gevelrij van 1934 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn (Brugge). Historiserende gevels met enige invloed van de interbellumstijl.


Herberg De (Groote) Hollander

Huidenvettersplein 12 (Brugge)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.


Herberg naar ontwerp van Antoine Dugardyn

Torhoutse Steenweg 1 (Brugge)
Hoekpand met roodbakstenen onderbouw en geelbakstenen bovenbouw. Dominerende als erker uitgewerkte hoektravee. Bewaard schrijnwerk.


Herenhuis van 1840

Garenmarkt 9 (Brugge)
Neoclassicistisch getint herenhuis van 1840 van acht traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, oorspronkelijk voorzien van een hoekrisaliet links met rondbogige koetspoort, in 1924 - na aankoop door de zusters franciscanessen - vervangen door een venster, zie bouw van een kapel binnenin naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge).


Hoekhuis De Klaver

Ezelstraat 98 (Brugge)
Hoekhuis van twee/vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opgetrokken in 1753. Gewijzigd in 1914 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) onder meer door herstellen van de oorspronkelijke vensteromlijstingen op de bovenverdieping en door inbrengen van de winkelpui.


Hoekhuis met trapgevels

Heilige-Geeststraat 1 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee bouwlagen en een breedhuis op L-vormige plattegrond met binnenplaats, tevens toegankelijk via het Sint-Salvatorskerkhof, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw.


Hotel Golf

Elizabetlaan 43-45 (Knokke-Heist)
Voormalig "Golf Hotel", gebouwd in 1913 naar ontwerp van architect Adolphe Pirenne (Brussel, 1876-1932) en in 1928 aanzienlijk uitgebreid door de architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962). Verbouwd in 1953 door architect Florimond Vervalcke (Knokke) en vanaf dan tot heden in gebruik als appartementencomplex gekend als "Golf Residence" of "Golf Residentie".


Huis 't Hof Van Maldeghem

Garenmarkt 5 (Brugge)
Samenstel van drie diephuizen van respectievelijk drie/twee, vier en één travee en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw, zie centrale gevel met vernieuwde cartouche "ANNO / 1568" + en dito gevelsteen met afbeelding van vogel op de middenpenant.


Huis De Haan of De Sterre met de drie Kaukens

Vlamingstraat 38-40 (Brugge)
Houten puntgevel opgetrokken in 1963 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge).


Huis Sint-Jacob

Moerstraat 40 (Brugge)
Samenstel van een breed- en diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechts oudere kern aanwezig, zie balklagen, aangepast in de 18de eeuw.


Huis Sint-Joris

Academiestraat 9 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Jaarcartouches 1603, echter uitzicht uit de eerste helft van de 18de eeuw. Historiserende "Kunstige Herstelling" in 1913 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) onder meer plaatsen van gedeeltelijk houten winkelpui met entresol; opschrift "huilerie brugeoise".


Kartuizerinnenklooster

Kartuizerinnenstraat 2-4 (Brugge)
Voormalig Kartuizerinnenklooster, hier opgericht vanaf de late 16de eeuw en fasegewijs uitgebouwd en uitgebreid, voornamelijk in de eerste helft van de 17de en 18de eeuw. Tussen 1575 tot 1783 in gebruik geweest als klooster. De bakstenen kloostergebouwen op een U-vormige plattegrond zijn gelegen rond een binnenplaats met voornamelijk een 18de-eeuws karakter. Ze omvatten een zaalkerk palend aan de huidige Kartuizerinnenstraat, die opklimt tot de vroege 17de eeuw en die vanaf 1893 gebruikt werd als militaire kapel en in 1927 werd omgevormd tot oorlogsgedenkteken. Het kloosterpand bewaart twee pandgangen, waarvan de bouw aanving in de vroege 17de eeuw, en een vleugel aan de Reie met 18de-eeuws uitzicht.


Klooster van de zusters van Maria van Pittem en vrije basisschool

Pastorieweg 2-4 (Brugge)
Klooster van de zusters van Maria van Pittem en aanpalende vrije basisschool. De oudste gebouwen, ontworpen door architect Antoine Dugardyn (Brugge), dateren van 1925 en 1929-1930. Het klooster en bijhorende meisjesschool waren voordien gevestigd aan de Moerkerkse Steenweg (zie nummer 395). Toen de school in 1925 aan uitbreiding toe was, wordt beslist een nieuwe school en klooster met kapel te bouwen aan de kerk van Sint-Kruis, langs de Pastorieweg en Boogschutterslaan.


Nieuwe Koninklijke Gaanderij

Zeedijk zonder nummer (Oostende)
De Nieuwe Koninklijke Gaanderij, betonnen wandelgalerij met rondbogen en gesloten achterwand naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) en Hennicq van 1955.


Ommegangkapel

Ommegang Noord zonder nummer (Staden)
Ommegang Noord z.nr./ Wulfswinkelstraat. Eerste ommegangkapel met bas-reliëf voorstellend 'de opdracht in de tempel'.


Ommegangkapel

Ommegang Oost zonder nummer (Staden)
Ommegangkapel van 1896. In de geveltop, arduinen steen met wapenschild van Roeselare en banderollen met inscripties "Heilige (Maria) bid voor ons", "Rousselaere" en "1896". Bas-reliëf met voorstelling van 'de vlucht naar Egypte'.


Ommegangkapel

Ommegang West zonder nummer (Staden)
Ommegangkapel van 1896. In de geveltop, arduinen steen met wapenschild en banderollen met inscripties "Moeder van Christus B.V.O." , "Oostnieuwkerke" en "1896". Bas-reliëf met voorstelling van piëta of 'moeder van smarten'.


Ommegangkapel

Ommegang Zuid zonder nummer (Staden)
Bij café "De barriere" aangebouwde ommegangkapel, vermoedelijk van 1923. In de geveltop, gestileerd wapenschild van Menen en plaatsnaam. Bas-reliëf met voorstelling van 'Jezus teruggevonden in de tempel'.


Oogkliniek en neus-, oor- en keelkliniek met bijgebouwen

Mariastraat 44, 36A (Brugge)
Het complex omvat aan de Mariastraat een straatvleugel opgetrokken in 1913 als oogkliniek, waarin een viertal 16de-eeuwse huizen gedeeltelijk werden geïntegreerd met daarachter een tuinvleugel, naar ontwerp van Jules Coomans. De huizen werden al vanaf de vroege 19de eeuw gebruikt als kraamkliniek bij het Sint-Janshospitaal. Rechts ervan uitbreiding van het hospitaal met een neus-, oor- en keelkliniek, een 'Kunstige Herstelling' in neo-Brugse stijl van 1930 naar ontwerp van architecten Antoine Dugardyn, Firmin Koentges en Luc Viérin. Op de hoek van de Heilige-Geeststraat en Goezeputstraat bevinden zich vijf diephuizen met trapgevels, opklimmend tot de 17de eeuw. Aan de Goezeputstraat bevinden zich twee diephuizen met tuitgevels respectievelijk teruggaand tot de 17de eeuw en tot circa 1500.


Parochiekerk Sint-Bavo met kerkhof

Dorpsstraat 47 (Staden)
Georiënteerd bedehuis met omringend ommuurd kerkhof. Bedevaartkerk Onze-Lieve-Vrouw van Rozebeke. Circa 1740 werd een nieuwe classicistische pseudo-basilicale kerk gebouwd, met integratie als westtoren van de vierkante (vroeg)gotische kruisingstoren. De kerk werd vergroot circa 1850 en na totale vernieling in de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd in 1920-1923, naar ontwerp van bouwmeester A. Dugardyn (Brugge), aansluitend bij de regionale baksteengotiek.


Parochiekerk Sint-Elooi

Sint-Elooistraat zonder nummer (Zedelgem)
Georiënteerde zaalkerk in roze baksteen onder hoog zadeldak (leien) met koor, klokkentoren op de noordwesthoek en sacristie tegen het zuidkoor. Ontwerp van de architect architect Antoine Dugardyn (Brugge), eerst opgesteld in 1939, maar door allerlei omstandigheden kon de bouw pas in 1959 beginnen. In 1960 werd de kerk ingewijd. Eigentijdse interpretatie van traditionele architectuur in een versoberde, neogotische stijl met gebruik van de spitsboog en steunberen. Westgevel met uitgebouwd portaal onder leien zadeldak en aan de noordkant geflankeerd door een aan drie zijden vrijstaande klokkentoren. Ingangspoort met twee vleugels in een brede, geprofileerde spitsboog. De eenvoudige westgevel wordt boven het portaal doorbroken door een vijflichtvensters en naast het portaal door een tweelichtvenster. Vierkante klokkentoren, aan de vier zijden opengewerkt door drie gekoppelde spitsboogopeningen met galmgaten en erboven een uurwerk. De kegelvormige spits is met leien bedekt.


Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Nieuwkapellestraat 46 (Diksmuide)
Heropgebouwde parochiekerk toegewijd aan Sint-Jan-de-Doper. Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof met een dubbele rij linden. Laag bakstenen muurtje (Nieuwkapellestraat), ijzeren toegangshekken tussen pijlers; hogere muur als scheiding met pastorietuin. Bewaarde grafmonumenten, onder meer neogotisch arduinen monument uit de tweede helft van de 19de eeuw van de familie Annoot-Noterdaeme.


Parochiekerk Sint-Petrus

Sint-Pietersplein 10 (Diksmuide)
Heropgebouwde parochiekerk toegewijd aan Sint-Petrus. Georiënteerde kerk, gelegen in een omringend kerkhof.


Parochiekerk Sint-Theresia

Hendrik Consciencelaan zonder nummer (Bredene)
Parochiekerk van Bredene-Duinen, toegewijd aan Sint-Theresia, opgericht vanaf 1939 ten noorden van de voormalige noodkerk Cruysduyne, en ingewijd in 1947. Georiënteerde parochiekerk naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn. Sobere, vrij gesloten constructie met remi­nis­cen­ties naar de ro­maanse en vroeg-gotische architectuur, uitgevoerd in een betonskelet met natuurstenen bekleding.


Pastorie

Nieuwkapellestraat 2 (Diksmuide)
Pastorie met voortuin (vernieuwde muur), in 1925 heropgebouwd naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn (Brugge). Hoofdvolume van vijf traveeën en twee bouwlagen gevat tussen zijtrapgevels, links geflankeerd door lager volume met zijpuntgevel.


Pastorie

Oudekapellestraat 16 (Diksmuide)
Voormalige pastorie heropgebouwd in de jaren 1920 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn (Brugge). Sober geelbakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (zijgevels afgelijnd door middel van verzorgde gootlijst), zijgevels als trapgevels.


Pastorie

Dorpsstraat 56 (Staden)
Pastorie van 1922 naar ontwerp van Antoine Dugardyn (Brugge). Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat); + twee linker traveeën onder lager zadeldak en rechts poortdoorgang.


Postgebouw

Grauwe Broedersstraat 1 (Diksmuide)
Gelegen aan de Handzamevaart. Postgebouw heropgebouwd tussen 1921-1928 naar ontwerp van architecten Luc Viérin en Antoine Dugardyn (Brugge). Dit postgebouw, zie verzorgd ijzeren uithangbord, werd gebouwd ter vervanging van het zogenaamde "Spaanse huis" of het "Huis der Spaanse Kapiteins", een 16de-eeuwse patriciërswoning met dienstgebouwen, stallingen, achthoekige toren en een ommuurde tuin, een voormalige residentie van de Spaanse gouverneur.


Saint George Anglican Church

Zoutelaan 77 (Knokke-Heist)
Kerkje met neogotische inslag van 1911 naar ontwerp van architect Dugardyn en uitgevoerd door aannemer C. Deckers (Knokke). Wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers aangewend als paardenstal. Erna ook nog een tijdje als stalling gebruikt door het Belgisch leger. In 1926 wordt een galerij bijgebouwd ter ondersteuning van de middenbeuk en komt er een typisch gekanteeld torentje bij naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn.


Samenstel van eclectische burgerhuizen

Gulden-Vlieslaan 17-18, 17A (Brugge)
Samenstel van twee eclectische enkelhuizen van elk één brede en één smalle travee en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd volgens spiegelend schema in 1896 naar ontwerp van "RE BUYCK / ARCHITECT / BRUGES".


Sint-Aloysiuscollege

Wilgendijk 30 (Diksmuide)
Sint-Aloysiuscollege, heropgebouwd in de jaren 1920 en deels in de jaren 1940; tevens recente uitbreiding. Het in 1859 gestichte college - vanaf het begin in aangekochte huizen aan de Wilgendijk ondergebracht - werd tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoest en in de jaren 1920 (inhuldiging in 1926) heropgebouwd naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn (Brugge).


Stadswoning

Wollestraat 31A-B (Brugge)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen + entresol onder gemansardeerd zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige gevel naar ontwerp van architect A. Dugardyn van 1913 in plaats van rijkelijk uitgewerkte lijstgevel van 1868.


Stadswoning Hier was 't Groenhuys

Wollestraat 21 (Brugge)
Verankerde bakstenen trapgevel (9 trappen + topstuk) met gebruik van zandsteen voor kruis- en bolkozijnen, speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels en ornamenten als mascaron, cartouches en jaartal.


Stadswoning met trapgevel

Steenstraat 43 (Brugge)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel in neo-Brugse stijl van "Jaar / 1923", zie cartouches, naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge), in plaats van 19de-eeuwse lijstgevel.


Stadswoningen

Muntplein 1-2 (Brugge)
Samenstel van twee panden op L-vormige plattegrond, in 1926 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) bijeengevoegd.


Villa

Bosstraat 59 (Sint-Martens-Latem)
Ruime villa in gebogen vorm, gebouwd in 1932 als buitenverblijf van de familie de Hemptinne door de Brugse architect A. Dugardyn en gekenmerkt door zijn modern regionale stijl, hier met dakvensters en -kapellen met barokke in- en uitgezwenkte top.


Villa 't Lammeke Gods

Lammekenslaan 20 (Knokke-Heist)
Grote in ruime tuin gelegen villa in cottage- en landelijke stijl uit circa het midden van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn en uitgevoerd door aannemer G. Mergaert-L. Degroote (Knokke). Witgeschilderde baksteenbouw op zwarte plint. Natuurstenen bas-reliëf met voorstelling van lam boven trappartij.


Villa Les Saules

Zwitserspad 3 (Knokke-Heist)
Villa in cottage- en art-decogetinte stijl van 1933 naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn; uitgebreid in 1934 door dezelfde architect, waarbij de vroegere buitenmuur wordt geïntegreerd.


Villa Roemah Passir

Prins Karellaan 42 (Knokke-Heist)
Villa in art-decostijl uit het tweede kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect Antoine Dugardyn in opdracht van E. Lippens. Okergele baksteenbouw op plint in donkere baksteen.


Villa Tregenna Hall

Windenvang 3 (Knokke-Heist)
Villa gebouwd in 1928 naar ontwerp van de West-Vlaamse architecten Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949) en Antoine Dugardyn (Brugge, 1889-1962).


Villa Windevang

Windenvang 5 (Knokke-Heist)
Grote ommuurde villa aanleunend bij de eerder landelijke of regionalistische stijl, gebouwd in 1928 naar ontwerp van architecten Jozef Viérin en Antoine Dugardyn, gelegen op een onregelmatig terrein. Twee toegangen, onder meer zijde Caddiespad een poortgebouw met grote korfboogvormige inkom.


Vrije basisschool De Leeuw

Sint-Elooistraat 25 (Zedelgem)
Opgericht in 1950 als jongensschool ten behoeve van de groeiende wijk Sint-Elooi. Architect Antoine Dugardyn (Brugge) ontwerpt een schoolgebouw met feestzaal. Oranje baksteenbouw onder schilddak (mechanische pannen), grote rechthoekige ramen onder doorlopende latei.


Winkel

Rijselstraat 5, 5A (Ieper)
Winkelhuis naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) van 1922.


Thema's

Ontwerper van

Binnenhof

Breidelstraat

Dweersstraat

Gentpoortstraat

Julius en Maurits Sabbestraat

Kleine Nieuwstraat

Kleine Sint-Amandsstraat

Korte Zilverstraat

Pottenmakersstraat

Predikherenstraat

Sint-Elooistraat

Sint-Jozefswijk

Zedelgem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dugardyn [online], https://id.erfgoed.net/personen/1967 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.