Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID: 8037   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8037

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Dit burgerhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als behouden 16de-eeuwse renaissancegevel met in- en uitgezwenkte top en overkragende bovenverdieping."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Sint-Veerleplein 12: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Sint-Veerleplein 12 (Gent)
Huis van drie travee├źn en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak (pannen), uit de 16de eeuw. Voorgevel met in- en uitgezwenkte top in traditionele bak- en zandsteenbouw.