Beschermd monument

Oorlogsmonument ontworpen door J. Marin

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden
ID: 8072   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8072

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4877

Beschrijving

De bescherming omvat het oorlogsmonument naar ontwerp van J. Marin dat in 1920 werd opgericht.Waarden

Het oorlogsmonument voor de gesneuvelden en de opgeëisten Wereldoorlog I en voor de gesneuvelden en weerstanders Wereldoorlog II van Moorsel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Representatief heldenmonument vervaardigd door J. Marin (gesigneerd) voor de oorlogsslachtoffers van Moorsel. Op een granieten sokkel van drie treden staat een brede arduinen obelisk die versierd is met een kruis, vaandel, helm en lauwerkroon en op het voetstuk het wapenschild van Moorsel. De obelisk wordt haaks geflankeerd door twee even hoge rechtopstaande muren, waarin bij elk bovenaan een bronzen bas-reliëf met halfverheven beeldhouwwerk is uitgewerkt. Aan de linkerkant voorstellend een arbeidende opgeëiste, aan de rechterkant een soldaat in actie. Artistieke uitwerking van een traditionele symboliek binnen het thema van oorlogsmonumenten.
Representatief werk voor het oeuvre van de Brusselse beeldhouwer Jacques François Marin (Brussel 1877 - Nijvel 1950). Eclectisch beeldhouwer van vooral de vrouw en van borstbeelden, religieuze composities en grote monumenten. Ontwerper van talrijke oorlogsmonumenten en ook decorateur van gebouwen. Realiseerde eveneens het oorlogsmonument van de gesneuvelde soldaten van het Tweede Regiment Lansiers te Brussel. Hij is onder meer beeldhouwer van de Fontein Baron Horta (1921-23) gelegen te Brussel (Vijfhoek).

historische waarde

Het herdenkingsteken Wereldoorlog I voor de gesneuvelden en opgeëisten van Moorsel werd opgericht in 1920 op initiatief van de toneelkring 'Jan de Meer", die in 1919 en 1920 toneelvoorstellingen gaf om de oprichting te kunnen bekostigen. Notaris De Vis uit Aalst schonk de grond als herdenking aan zijn zoon, die als soldaat bezweken was aan een ziekte.
In de arduinen panelen onderaan staan de namen van de gesneuvelden en van de opgeeïsten van Wereldoorlog I. Na Wereldoorlog II werden de namen toegevoegd van de gesneuvelden en de weerstanders.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
Het monument is een mooie getuige van solidariteit van een ganse gemeenschap, hier een initiatief van een toneelkring, om de heldenmoed van haar dode medeburgers niet te vergeten en te eren.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument van Moorsel

Raymond Uyttersprotstraat zonder nummer (Aalst)
Het oorlogsmonument naar ontwerp van J. Marin werd opgericht in 1920 op de hoek van de Raymond Uyttersprotstraat (vroegere Nieuwstraat) met de Kloosterstraat en de Statiestraat.