Beschermd monument

Burgerhuis in traditionele stijl

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden

ID: 8083   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8083

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 03-09-1981  ID: 1665

Beschrijving

Dit burgerhuis in traditionele stijl is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als trapgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl met overkragende bovenverdieping."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000657, Geldmunt 12: huis, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis in traditionele stijl

Geldmunt 18 (Gent)
Enkelhuis van drie travee├źn en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), vermoedelijk uit de 17de eeuw. Trapgevel (6 treden + topstuk) van bak- en zandsteen in traditionele stijl, heropgebouwd in 1908 naar ontwerp van architect A.R. Janssens (zie opschrift).