Beschermd monument

Hoeve Torenhof: toren

Beschermd monument van 09-02-1951 tot heden
ID: 813   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/813

Besluiten

Torenhof: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-1951  ID: 282

Beschrijving

Deze bescherming betreft de middeleeuwse toren bij de hoeve Torenhof.Waarden

De toren op het Torenhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoevecomplex Torenhof

Torenhof 7 (Asse)
Voorheen omgrachte, gesloten hoeve met in de noordoostelijke hoek de donjon, waaraan het hof zijn benaming ontleent. Het complex is gelegen in een laagte nabij de Molenbeek op de plaats waar de primitieve kern van Kobbegem moet gezocht worden.