Beschermd monument

Herenhuis

Beschermd monument van 30-01-1998 tot heden
ID: 8194   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8194

Besluiten

18e-eeuwse herenhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 30-01-1998  ID: 3273

Beschrijving

Dit 18de-eeuws herenhuis is, met uitzondering van de recentere aanbouwsels tegen de achtergevel, beschermd als monument.Waarden

Het 18de-eeuws herenhuis, met uitzondering van recentere aanbouwsels tegen achtergevel, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voorbeeld van een herenhuis met omringende tuin, gebouwd door baljuw Pieter Roelandts in 1774 met typerende gevelordonnantie en bewaard interieur.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als een van 1774 daterend herenhuis, een evenwichtig en harmonisch geheel vormend, opgetrokken volgens het classicistische type van een dubbelhuis voorzien van een beschilderde lijstgevel bekroond door een eenvoudig entablement en met een omlijste spiegelboogdeur als enig decoratief classicistisch stijlelement.

artistieke waarde

Als vrij intact bewaard en bijzonder mooi interieur in Lodewijk XVI-stijl met een fraaie bordestrap met rijk gesculpteerde trappaal en leuning, paneeldeuren met oren, schoorsteenmantels in salon, eetkamer en slaapkamers met half-verheven beeldhouwwerk, in het salon met portretmedaillon van Jozef II en in de eetkamer onder andere met een vijgmotief, en gedecoreerde stucplafonds.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis

Stationsstraat 45 (Aalter)
Dit herenhuis met omringende tuin werd gebouwd door baljuw Pieter Roelandts in 1774 met typerende gevelordonnantie en bewaard interieur.