Vastgesteld bouwkundig erfgoed

2 Duitse constructies oude spoorwegbedding

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 82133   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82133

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee Duitse betonconstructies, vermoedelijk opgericht in functie van de nabijgelegen spoorweg Langemark - Staden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

2 Duitse constructies oude spoorwegbedding

Stadensteenweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)
Twee Duitse betonconstructies, vermoedelijk opgericht in functie van de nabijgelegen spoorweg Langemark - Staden.