Sint-Gudulakapel

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Moorsel
Straat Moorsel-Dorp
Locatie Moorsel-Dorp zonder nummer (Aalst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41002/102.1
  • OO000422

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Gudulakapel

Moorsel-Dorp zonder nummer, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Gebouwd ter ere van de Heilige Gudula op de plaats waar in de 7de eeuw de bidplaats van haar villa gelegen was, toegewijd aan de Heilige Verlosser. Haar gebeente werd een tijdlang vereerd in het Vrouwenklooster dat door haar nicht, de Heilige Berlindis, werd gesticht (7de eeuw).

Beschrijving

De bescherming omvat de laatgotische Sint-Gudulakapel.

Waarden

De Sint-Gudulakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.