Sint-Gudulakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Moorsel
Straat Moorsel-Dorp
Locatie Moorsel-Dorp zonder nummer, Aalst (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalst (actualisaties: 01-05-2005 - 31-05-2005).
  • Adrescontrole Aalst (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Aalst (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Sint-Gudulakapel

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1942.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Gudulakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

* Gebouwd ter ere van de Heilige Gudula op de plaats waar in de 7de eeuw de bidplaats van haar villa gelegen was, toegewijd aan de Heilige Verlosser. Haar gebeente werd een tijdlang vereerd in het Vrouwenklooster dat door haar nicht, de Heilige Berlindis, werd gesticht (7de eeuw). Vermeld in 1466; in 1597 wederopgebouwd en tot nu ongeveer ongewijzigd gebleven. Gelegen temidden het Dorp en naar het noordoosten georiënteerd. Laat-gotisch rechthoekig gebouw opgetrokken uit Meldertse zandsteen (vrij onregelmatig verband). Schip van drie trav. met driezijdige koorsluiting. Leien dakbekleding. Afgeschuinde plint en doorlopende kordon ter hoogte van de onderdorpels der vensters. Zuidwestelijke tuitgevel uitlopend op een fijn zeszijdig klokketorentje met spits op brede kraagsteen; oplopende halfzuiltjes, twee registers; spaarvelden met vierpasmotief en hogerop getoogd en alleen opengewerkt aan oost- en westzijde (klok). Gevel geflankeerd door op elkaar gestelde hoeksteunberen met enkelvoudige versnijding. Korfboogportaaltje met erboven een spitsboogvenster met geprofileerd beloop, druiplijst met gestrekte uiteinden. Noordwestelijke blinde zijgevel met travee-indeling door middel van steunberen. Zuidoostelijke gevel gestut door steunberen; korfboogpoortje en spitsboogvenster. Ten noordoosten koor met steunberen, links en rechts een spitsboogvenster met vernieuwd maaswerk. Overdekking door middel van kruisribgewelf op consooltjes en gordelbogen.

Mobilair: Alle binnenversieringen werden aangebracht in opdracht van Lodewijk Cayro, baron van Moorsel, in 1660, namelijk: altaar van gemarmerd hout met de wapens van Antoon Blanckaert. Tien schilderijen met voorstellingen uit het leven van de Heilige Gudula en Heilige Gudulabeeldje (18de eeuw), Christusbeeld (palmhout, 18de eeuw).

  • DHANENS E., Aanwijzende fotografische inventaris van het Belgisch patrimonium voor kunst en geschiedenis, Canton Aalst, Archives centrales et laboratoires, Brussel, 1950 p. 14.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Moorsel-Dorp

Moorsel-Dorp (Aalst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.