Beschermd monument

Burgerhuis Navicula

Beschermd monument van tot heden

ID
8229
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8229

Besluiten

Grote Markt met gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4160

Beschrijving

Het burgerhuis Navicula is beschermd als monument.Waarden

Het handelspand, eertijds gekend als Navicula of Het Schepelken en later De Herder, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het handelspand, eertijds gekend als Navicula of Het SchepeIken en later De Herder in kern opklimmend tot de 17de eeuw, is illustratief voor het historisch groeiproces in stedelijke context. Het is representatief voor de evolutie binnen de bouwgeschiedenis waarbij een woning in bak- en zandsteenstijl met houten structuur in de loop van de 19de eeuw tot lijstgevel werd verbouwd. Het interieur herbergt de oudere kern met tongewelfde kelder en waterput, verankerde balkenstructuur met zware moerbalken, schoren, balkenlaag en schoorsteenraveling. Samen met de aanpalende vroegere herberg Het Gulden Hoofd met overbouwde doorgang behoort deze woning tot de uitzonderlijke behouden 17de-eeuwse gebouwen te Dendermonde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Navicula

Grote Markt 21-22 (Dendermonde)
Reeds van in 1375 was de woning gekend als Navicula of Het Schepelken, een naamgeving die volgens A. de Vlaminck tot in de 18de eeuw behouden bleef. In de 19de eeuw werd het gebouw aangepast tot drie bouwlagen en drie traveeën met een bepleisterde lijstgevel, op de begane grond voorzien van een gevelbrede winkelpui van schoenmakerswinkel Ch. Van Buggenhout.