Burgerhuis Navicula

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 22 (Dendermonde)
Alternatieve naam Het Schepelken; De Herder

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/293.1
  • OO002982

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Navicula

Grote Markt 22, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Voormalige woning "Navicula" of "Het Schepelken" en later "De Herder". De geschiedenis van de site klimt op tot 14de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis Navicula is beschermd als monument.

Waarden

Het handelspand, eertijds gekend als Navicula of Het Schepelken en later De Herder, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het handelspand, eertijds gekend als Navicula of Het SchepeIken en later De Herder in kern opklimmend tot de 17de eeuw, is illustratief voor het historisch groeiproces in stedelijke context. Het is representatief voor de evolutie binnen de bouwgeschiedenis waarbij een woning in bak- en zandsteenstijl met houten structuur in de loop van de 19de eeuw tot lijstgevel werd verbouwd. Het interieur herbergt de oudere kern met tongewelfde kelder en waterput, verankerde balkenstructuur met zware moerbalken, schoren, balkenlaag en schoorsteenraveling. Samen met de aanpalende vroegere herberg Het Gulden Hoofd met overbouwde doorgang behoort deze woning tot de uitzonderlijke behouden 17de-eeuwse gebouwen te Dendermonde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.