Beschermd monument

Stedelijke begraafplaats: oudste deel

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden
ID: 8263   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8263

Besluiten

Geografisch pakket Eeklo
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4236

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het oudste deel van de begraafplaats met inbegrip van muren, hagen, toegangshekken, aansluitende afsluitingsmuur met hek van 1926, ijzeren grafkruisen en het grafteken van kunstsmid Pieter Van Deputte, gelegen wegel H, nummer 787. Het perceel nummer 1557 is volledig beschermd; op perceel 1558k zijn enkel de ijzeren kruisen beschermd ; op perceel 1560a zijn enkel de ijzeren kruisen en het hek beschermd.


Waarden

Het oudste deel van de begraafplaats, met muren, hagen en toegangshekken, met inbegrip van de aansluitende afsluitingsmuur met hek van 1926, de ijzeren grafkruisen op andere gedeelten van de begraafplaats en het grafteken van kunstsmid Pieter Van Deputte, wegel H, nummer 787 is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het oudste 19de-eeuws deel van de begraafplaats, aangelegd buiten het stadscentrum in 1810 vormt als een homogeen geheel een representatief voorbeeld van een oude gemeentebegraafplaats met een grote diversiteit aan graftekens uit het einde van de 19de eeuw tot midden 20ste eeuw, traditiegetrouw afgesloten door bakstenen muren met ijzeren toegangshek en hoge geschoren coniferenhaag.
Blikvanger, opgesteld in het perspectief van de middenwegel, en één der oudste monumenten op de begraafplaats, is de grafkapel met rijke neogotische detaillering van de Eeklose weldoener, ridder Karel Stroo, opgericht in 1864 voor hem zelf en de zusters van het klooster van de Heilige Vincentius a Paulo. Het vroeger lijkenhuisje in neoclassicistische stijl vormt met de drie omgevende beuken een beeldbepalend element ter begrenzing van het oude kerkhof gedeelte.
Het historisch funerair patrimonium getuigt op bijzondere wijze van het sociaal-economisch verleden van de stad, gesymboliseerd in de graftekens van vooraanstaande figuren uit de politieke, kerkelijke of economische wereld. De artistieke waarde uit zich in de sculpturen en de grafarchitectuur, aansluitend bij de gangbare stijlen; gaande van neostijlen tot art deco, en vakkundig uitgevoerd door lokale ambachtslui. Arduinen sarcofagen en graftekens worden verfraaid met realistische funeraire sculpturen in arduin, marmer of brons, sommige ontworpen door kunstenaars uit binnen- en buitenland, of met beeldhouwwerk die, in de funeraire symboliek van dood en eeuwigheid ontleend aan de oudheid en het christendom, ook een volkskundige waarde vertolken. Fotokerarnische portretmedaillons en eenvoudige volkse graf decoraties versterken deze volkskundige waarde. Ook de nog zeldzaam bewaarde gietijzeren grafkruisen zijn cultuurhistorisch waardevolle getuigen van onze funeraire cultuur.

artistieke waarde

Het oudste 19de-eeuws deel van de begraafplaats, aangelegd buiten het stadscentrum in 1810 vormt als een homogeen geheel een representatief voorbeeld van een oude gemeentebegraafplaats met een grote diversiteit aan graftekens uit het einde van de 19de eeuw tot midden 20ste eeuw, traditiegetrouw afgesloten door bakstenen muren met ijzeren toegangshek en hoge geschoren coniferenhaag.
Blikvanger, opgesteld in het perspectief van de middenwegel, en één der oudste monumenten op de begraafplaats, is de grafkapel met rijke neogotische detaillering van de Eeklose weldoener, ridder Karel Stroo, opgericht in 1864 voor hem zelf en de zusters van het klooster van de Heilige Vincentius a Paulo. Het vroeger lijkenhuisje in neoclassicistische stijl vormt met de drie omgevende beuken een beeldbepalend element ter begrenzing van het oude kerkhof gedeelte.
Het historisch funerair patrimonium getuigt op bijzondere wijze van het sociaal-economisch verleden van de stad, gesymboliseerd in de graftekens van vooraanstaande figuren uit de politieke, kerkelijke of economische wereld. De artistieke waarde uit zich in de sculpturen en de grafarchitectuur, aansluitend bij de gangbare stijlen; gaande van neostijlen tot art deco, en vakkundig uitgevoerd door lokale ambachtslui. Arduinen sarcofagen en graftekens worden verfraaid met realistische funeraire sculpturen in arduin, marmer of brons, sommige ontworpen door kunstenaars uit binnen- en buitenland, of met beeldhouwwerk die, in de funeraire symboliek van dood en eeuwigheid ontleend aan de oudheid en het christendom, ook een volkskundige waarde vertolken. Fotokerarnische portretmedaillons en eenvoudige volkse graf decoraties versterken deze volkskundige waarde. Ook de nog zeldzaam bewaarde gietijzeren grafkruisen zijn cultuurhistorisch waardevolle getuigen van onze funeraire cultuur.

historische waarde

Het oudste 19de-eeuws deel van de begraafplaats, aangelegd buiten het stadscentrum in 1810 vormt als een homogeen geheel een representatief voorbeeld van een oude gemeentebegraafplaats met een grote diversiteit aan graftekens uit het einde van de 19de eeuw tot midden 20ste eeuw, traditiegetrouw afgesloten door bakstenen muren met ijzeren toegangshek en hoge geschoren coniferenhaag.
Blikvanger, opgesteld in het perspectief van de middenwegel, en één der oudste monumenten op de begraafplaats, is de grafkapel met rijke neogotische detaillering van de Eeklose weldoener, ridder Karel Stroo, opgericht in 1864 voor hem zelf en de zusters van het klooster van de Heilige Vincentius a Paulo. Het vroeger lijkenhuisje in neoclassicistische stijl vormt met de drie omgevende beuken een beeldbepalend element ter begrenzing van het oude kerkhof gedeelte.
Het historisch funerair patrimonium getuigt op bijzondere wijze van het sociaal-economisch verleden van de stad, gesymboliseerd in de graftekens van vooraanstaande figuren uit de politieke, kerkelijke of economische wereld. De artistieke waarde uit zich in de sculpturen en de grafarchitectuur, aansluitend bij de gangbare stijlen; gaande van neostijlen tot art deco, en vakkundig uitgevoerd door lokale ambachtslui. Arduinen sarcofagen en graftekens worden verfraaid met realistische funeraire sculpturen in arduin, marmer of brons, sommige ontworpen door kunstenaars uit binnen- en buitenland, of met beeldhouwwerk die, in de funeraire symboliek van dood en eeuwigheid ontleend aan de oudheid en het christendom, ook een volkskundige waarde vertolken. Fotokerarnische portretmedaillons en eenvoudige volkse graf decoraties versterken deze volkskundige waarde. Ook de nog zeldzaam bewaarde gietijzeren grafkruisen zijn cultuurhistorisch waardevolle getuigen van onze funeraire cultuur.

volkskundige waarde

Het oudste 19de-eeuws deel van de begraafplaats, aangelegd buiten het stadscentrum in 1810 vormt als een homogeen geheel een representatief voorbeeld van een oude gemeentebegraafplaats met een grote diversiteit aan graftekens uit het einde van de 19de eeuw tot midden 20ste eeuw, traditiegetrouw afgesloten door bakstenen muren met ijzeren toegangshek en hoge geschoren coniferenhaag.
Blikvanger, opgesteld in het perspectief van de middenwegel, en één der oudste monumenten op de begraafplaats, is de grafkapel met rijke neogotische detaillering van de Eeklose weldoener, ridder Karel Stroo, opgericht in 1864 voor hem zelf en de zusters van het klooster van de Heilige Vincentius a Paulo. Het vroeger lijkenhuisje in neoclassicistische stijl vormt met de drie omgevende beuken een beeldbepalend element ter begrenzing van het oude kerkhof gedeelte.
Het historisch funerair patrimonium getuigt op bijzondere wijze van het sociaal-economisch verleden van de stad, gesymboliseerd in de graftekens van vooraanstaande figuren uit de politieke, kerkelijke of economische wereld. De artistieke waarde uit zich in de sculpturen en de grafarchitectuur, aansluitend bij de gangbare stijlen; gaande van neostijlen tot art deco, en vakkundig uitgevoerd door lokale ambachtslui. Arduinen sarcofagen en graftekens worden verfraaid met realistische funeraire sculpturen in arduin, marmer of brons, sommige ontworpen door kunstenaars uit binnen- en buitenland, of met beeldhouwwerk die, in de funeraire symboliek van dood en eeuwigheid ontleend aan de oudheid en het christendom, ook een volkskundige waarde vertolken. Fotokerarnische portretmedaillons en eenvoudige volkse graf decoraties versterken deze volkskundige waarde. Ook de nog zeldzaam bewaarde gietijzeren grafkruisen zijn cultuurhistorisch waardevolle getuigen van onze funeraire cultuur.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stedelijke begraafplaats

Molenstraat zonder nummer (Eeklo)
Stedelijke begraafplaats. Deels beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.