Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van drie arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
83091
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83091

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing volgens repeterend schema, wellicht opgetrokken in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van arbeiderswoningen

Leo Bruynincxstraat 28-32 (Dendermonde)
Eenheidsbebouwing volgens repeterend schema, wellicht opgetrokken in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.