Beschermd cultuurhistorisch landschap

Plassen van Overmere-Donk: fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
8375
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8375

Besluiten

Plassen van Overmere-Donk
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1964  ID: 531

Beschrijving

De plassen van Overmere-Donk werden beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 6 juli 1956. Deze bescherming werd uitgebreid met een perceel aan de oostzijde van het gebied.Waarden

De rangschikking als landschap van een gedeelte der plassen van Overmere-Donk is uitgebreid omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Oude Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare Broek

Berlare, Overmere, Uitbergen (Berlare), Wichelen (Wichelen)
Het gebied ‘Oude Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare Broek’ omvat een (afgesneden) paleomeander van de Schelde gelegen op de linkeroever van de Schelde. Deze meander is heel goed herkenbaar in het landschap omdat door de lage ligging van de meander het om zeer natte gebieden gaat waar veen kon groeien en later ook veenwinning plaatsvond. De waterplassen die hierbij ontstonden volgen de oude meander en benadrukken deze vorm. Het deelgebied Turfput en Het Broek bevinden zich respectievelijk ten noorden en westen van Berlare. Ze vormen samen een ongeveer 300 meter brede en 5 kilometer lange, sikkelvormige strook tussen Berlare-Sluis en Overmere-Donk. In dezelfde meander ten zuidwesten van Berlare ligt het Donkmeer, ook gekend als Overmere-Donk, waar een goed bewaarde eendenkooi ligt.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Plassen van Overmere-Donk: fase 1

Brielstraat, Donklaan, Nieuwdonk (Berlare)