Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart: toren

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden
ID: 8419   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8419

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument.Waarden

De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
In 1760 besloot men om met behoud van de oude toren uit de 13de eeuw een nieuwe kerk te bouwen, naar ontwerp van architect Joachim Colin uit Gent. De bouw ervan vond plaats in 1787-1788. De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw van de kerk.