Beschermd monument

Geknotte eik als grensboom

Beschermd monument van tot heden

ID
8476
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8476

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-2010  ID: 4777

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De knoteik te Parike is beschermd als monument. Een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter rond de boom is mee opgenomen in de bescherming.Waarden

De knoteik, evenals een cirkelvormige zone met een straal van 30 meter er rond is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

De knoteik markeert de historische grens tussen de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen, tot 1963 de grens tussen de provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen (en tussen Vlaanderen en Walloniƫ), nu nog tussen de Brakelse deelgemeenten Parike en Everbeek (grensboom). Bovendien is de boom een ver in de tijd teruggaand voorbeeld van een hoekboom (hoekpunt van drie kadastrale percelen). Als knotboom betreft het eveneens een beheersvorm uit het verleden, met als secundaire functie (naast de functie grensboom-hoekboom) de productie van brand-, ambachts- en/of geriefhout uit het rijs van de knot.

artistieke waarde

Als dikste en vermoedelijk ook oudste knoteik van Oost-Vlaanderen vormt deze boom een belangrijk beeldbepalend object in het graslandcomplex waarvan hij deel uitmaakt, mede door zijn representatieve groeivorm.

wetenschappelijke waarde

Gezien zijn leeftijd (200 jaar of meer) is de kans zeer groot dat het autochtoon genetisch materiaal betreft van zomereik. In de traditionele landschappen die tot de zandleem- en leemstreek van Vlaanderen behoren is autochtoon genetisch materiaal van deze soort zeer zeldzaam.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Geknotte eik als grensboom

Fayte (Brakel)
Als dikste, en vermoedelijk ook oudste knoteik in Oost-Vlaanderen vormt deze boom het belangrijkste beeldbepalende object in het graslandcomplex waarvan hij deel uitmaakt, mede door zijn mooie, representatieve groeivorm.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.