Beschermd monument

Belfort

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden
ID: 8482   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8482

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

Het belfort is beschermd als monument.Waarden

Belfort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Belfort

Botermarkt 17, 18 (Gent)
Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van de 14de eeuw, vermoedelijk voor 1314, jaar waaruit de eerste rekeningen van de bouw dateren. Een ontwerptekening bewaard in het Bijlokemuseum is hoogstwaarschijnlijk het originele plan uit de 14de eeuw van de hand van de meestermetser Jan van Haelst.