Parochiekerk Sint-Jacobs

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Bij Sint-Jacobs
Locatie Bij Sint-Jacobs zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1026.1
  • 4.01/44021/106.1
  • OO001279

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Jacobs

Bij Sint-Jacobs zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Eén der drie romaanse kerken in de stadskuip. Voornamelijk opgetrokken uit Doornikse kalksteen (gerestaureerd met blauwe hardsteen), later verwerkt met Balegemse zandsteen. In kern opklimmend tot de 12de eeuw, doch met talrijke verbouwingen door de eeuwen heen en een grondige restauratie in het vierde kwart van de 19de eeuw.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jacobs is beschermd als monument.

Waarden

Sint-Jacobskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.