Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met watermolen Lindeveldmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 85064   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85064

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huidige aan de watermolen gehechte hoevegebouwen merendeels uit de tweede helft van de 19de eeuw en met gesloten aanleg; jongere aanpassingen. Onregelmatig vijfhoekig binnenerf, nu merendeels gebetonneerd. Gewitte bakstenen hoevegebouwen onder zadel- en halve schilddaken (pannen en golfplaten) met grosso modo behouden volumes.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met watermolen Lindeveldmolen

Watermolenstraat 32 (Lierde)
Hoeve met geïncorporeerde voormalige korenwatermolen. Voormalige watermolen, Klein rechthoekig gebouw onder zadeldak, wellicht nog deels opklimmend tot minstens de 16de of de 17de eeuw. Huidige aan de watermolen gehechte hoevegebouwen merendeels uit de tweede helft van de 19de eeuw en met gesloten aanleg rondom onregelmatig vijfhoekig binnenerf.