Beschermd monument

Papinglohoeve met omgracht erf

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 8519   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8519

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat de Papinglohoeve met omgracht erf. De hoeve werd met haar omgeving reeds in 1981 beschermd als dorpsgezicht.


Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

De Papinglohoeve met inbegrip van het omgrachte erf en hek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Papinglohoeve is historisch waardevol als grote ontginningshoeve van de Sint-Baafsabdij in het Maldegemveld, reeds vermeld in de 12de eeuw. Door de stichting van een kapel en proosdij afhangende van de Sint-Baafsabdij van Gent speelde het domein van Papinglo een uiterst belangrijke rol in de ontginning en ontwikkeling van de streek.
De huidige hoeve, opgericht in 1756, vormt voor de landelijke architectuur van het Meetjesland nog steeds een representatief voorbeeld met karakteristieke streekeigen bouwkenmerken. Het boerenerf bewaart nog grotendeels zijn omgrachting en zijn 19de-eeuwse toegangspoort. Ook de dienstgebouwen, zijnde de varkensstallen, de koeienstallen, de schuur, de ijzeren steekpompen en de met kasseien verharde wegeltjes vormen traditionele componenten die inherent deel uitmaken van het oude landbouwbedrijf.
Het boerenhuis vertoont een traditionele eenvoudige witgepleisterde gevel met groen-wit geschilderd houtwerk en vensters met behouden luiken. Het ijzeren hekwerk voor het huis vormt een opvallend én zeldzaam detail. Achter de eerste imitatievensters bevindt zich een trapkoker en de onderkelderde opkamer. De authentieke binnenstructuur vertoont een interessante en eerder uitzonderlijke ruimteverdeling. In de grote woonkamer met samengestelde balklaag, schouwen ingewerkte provisiekast staat ook een trap met houten omkokering naar de opkamer en de zolder.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Papinglohoeve

Kleitkalseide 193 (Maldegem)
De historische hoeve Papinglo klimt op tot de 12de eeuw en was voorheen omwald.