Beschermd monument

Windmolen Molen Van der Haegen

Beschermd monument van 28-03-1956 tot heden

ID: 8577   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8577

Besluiten

Houten windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1956  ID: 373

Beschrijving

De houten windmolen Molen Van der Haegen is beschermd als monument.Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Molen Van der Haegen

Schoolstraat zonder nummer (Erpe-Mere)
Houten standaardmolen die verschillende malen werd verplaatst (Mere -Nieuwerkerken - Mere) van 1771, jaartal af te leiden uit een inscriptie op een dwarsbalk die eveneens de naam van de bouwer vermeldt: Doet elck u werck - ik 't mijn / I - D -Backer wou mij alsoo stellen.