Beschermd monument

Stationssite Maldegem

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 8582   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8582

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat de stationssite van Maldegem met het spoorwegstation, de goederenloods, de betonnen omheining en bunker en het gekasseid Stationsplein.


Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

De site met het spoorwegstation, de goederenloods, de betonnen omheining en bunker en het gekasseid Stationsplein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De spoorweginfrastructuur, die vanaf de oprichting van de spoorlijn Eeklo-Brugge in 1862-63 tot de Tweede Wereldoorlog aan het huidige Stationsplein gerealiseerd werd, vormt een goed bewaard en representatief ensemble van een landelijke stationssite met behouden station, telegraafgebouw en goederenloods en dat door de herinrichting als stoomcentrum en museumspoorlijn zijn cultuurhistorische betekenis wist te bestendigen.
Het stationsgebouw is, als constructie van 1862, een representatief voorbeeld van een typestation op het platteland gekenmerkt door een centraal hoofdgebouw met twee bouwlagen geflankeerd door twee, oorspronkelijk zeer symmetrische lagere zijvleugels en identieke straat- en perrongevels. De latere aanpassingen hebben het oorspronkelijk karakter niet wezenlijk verstoord.
Het vroeger telegraafgebouw uit de jaren 1930 getuigt door zijn traditionele vormgeving en vroegere functie van de eenheid binnen het architecturaal ensemble.
De voormalige goederenloods, gebouwd door de NMBS in 1934 naar ontwerp van spoorwegarchitect Paul Nouille, is een opmerkelijk industrieel gebouw gekenmerkt door een functionele stijl beantwoordend aan het specifiek programma. Het is tevens een architecturale getuige van de economische rol en het belang van Maldegem in die periode. Bij de recente herbestemming werden de oorspronkelijke structuur met het merkwaardig beglaasd dak met betonnen spanten en luifels, de laadbok, de houten rolpoorten en de gietijzeren weegschaal, door de vasthechting in de vloer integrerend deel uitmakend van het gebouw, volledig gerespecteerd.
De betonnen bunker, opgericht door de Duitsers in 1942 is een materiële getuige van de historisch markante periode van de Tweede Wereldoorlog.
Het geajoureerd betonnen hekwerk tussen de verschillende gebouwen is exemplarisch voor de door de spoorwegen ontworpen gebruikelijke afsluitingen van de spoorweg en maakt integrerend deel uit van de site.
De stationssite wordt eveneens bepaald door het bijhorende gekasseide Stationsplein dat ruimtelijk en visueel een historische eenheid en samenhang vertoont met de spoorweggebouwen.

historische waarde

De spoorweginfrastructuur, die vanaf de oprichting van de spoorlijn Eeklo-Brugge in 1862-63 tot de Tweede Wereldoorlog aan het huidige Stationsplein gerealiseerd werd, vormt een goed bewaard en representatief ensemble van een landelijke stationssite met behouden station, telegraafgebouw en goederenloods en dat door de herinrichting als stoomcentrum en museumspoorlijn zijn cultuurhistorische betekenis wist te bestendigen.
Het stationsgebouw is, als constructie van 1862, een representatief voorbeeld van een typestation op het platteland gekenmerkt door een centraal hoofdgebouw met twee bouwlagen geflankeerd door twee, oorspronkelijk zeer symmetrische lagere zijvleugels en identieke straat- en perrongevels. De latere aanpassingen hebben het oorspronkelijk karakter niet wezenlijk verstoord.
Het vroeger telegraafgebouw uit de jaren 1930 getuigt door zijn traditionele vormgeving en vroegere functie van de eenheid binnen het architecturaal ensemble.
De voormalige goederenloods, gebouwd door de NMBS in 1934 naar ontwerp van spoorwegarchitect Paul Nouille, is een opmerkelijk industrieel gebouw gekenmerkt door een functionele stijl beantwoordend aan het specifiek programma. Het is tevens een architecturale getuige van de economische rol en het belang van Maldegem in die periode. Bij de recente herbestemming werden de oorspronkelijke structuur met het merkwaardig beglaasd dak met betonnen spanten en luifels, de laadbok, de houten rolpoorten en de gietijzeren weegschaal, door de vasthechting in de vloer integrerend deel uitmakend van het gebouw, volledig gerespecteerd.
De betonnen bunker, opgericht door de Duitsers in 1942 is een materiële getuige van de historisch markante periode van de Tweede Wereldoorlog.
Het geajoureerd betonnen hekwerk tussen de verschillende gebouwen is exemplarisch voor de door de spoorwegen ontworpen gebruikelijke afsluitingen van de spoorweg en maakt integrerend deel uit van de site.
De stationssite wordt eveneens bepaald door het bijhorende gekasseide Stationsplein dat ruimtelijk en visueel een historische eenheid en samenhang vertoont met de spoorweggebouwen.

industrieel-archeologische waarde

De spoorweginfrastructuur, die vanaf de oprichting van de spoorlijn Eeklo-Brugge in 1862-63 tot de Tweede Wereldoorlog aan het huidige Stationsplein gerealiseerd werd, vormt een goed bewaard en representatief ensemble van een landelijke stationssite met behouden station, telegraafgebouw en goederenloods en dat door de herinrichting als stoomcentrum en museumspoorlijn zijn cultuurhistorische betekenis wist te bestendigen.
Het stationsgebouw is, als constructie van 1862, een representatief voorbeeld van een typestation op het platteland gekenmerkt door een centraal hoofdgebouw met twee bouwlagen geflankeerd door twee, oorspronkelijk zeer symmetrische lagere zijvleugels en identieke straat- en perrongevels. De latere aanpassingen hebben het oorspronkelijk karakter niet wezenlijk verstoord.
Het vroeger telegraafgebouw uit de jaren 1930 getuigt door zijn traditionele vormgeving en vroegere functie van de eenheid binnen het architecturaal ensemble.
De voormalige goederenloods, gebouwd door de NMBS in 1934 naar ontwerp van spoorwegarchitect Paul Nouille, is een opmerkelijk industrieel gebouw gekenmerkt door een functionele stijl beantwoordend aan het specifiek programma. Het is tevens een architecturale getuige van de economische rol en het belang van Maldegem in die periode. Bij de recente herbestemming werden de oorspronkelijke structuur met het merkwaardig beglaasd dak met betonnen spanten en luifels, de laadbok, de houten rolpoorten en de gietijzeren weegschaal, door de vasthechting in de vloer integrerend deel uitmakend van het gebouw, volledig gerespecteerd.
De betonnen bunker, opgericht door de Duitsers in 1942 is een materiële getuige van de historisch markante periode van de Tweede Wereldoorlog.
Het geajoureerd betonnen hekwerk tussen de verschillende gebouwen is exemplarisch voor de door de spoorwegen ontworpen gebruikelijke afsluitingen van de spoorweg en maakt integrerend deel uit van de site.
De stationssite wordt eveneens bepaald door het bijhorende gekasseide Stationsplein dat ruimtelijk en visueel een historische eenheid en samenhang vertoont met de spoorweggebouwen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Goederenloods

Stationsplein 6 (Maldegem)
Voormalige goederenloods gebouwd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen in 1934 ten oosten van het stationsgebouw. Het ontwerp is, naar de originele plannen, van architect Paul Nouille, spoorwegarchitect en medewerker van onder meer de architecten August Desmet en Henri van de Velde.


Station Maldegem

Stationsplein 8 (Maldegem)
De stationssite met station en telegraafgebouw aan het huidige Stationsplein omvat verschillende spoorweggebouwen opgericht na de aanleg in 1862-63 van de spoorlijn Eeklo-Brugge door de "Société Anonyme du Chemin de Fer d'Eecloo à Bruges".