Beschermd monument

Sint-Amanduskapel

Beschermd monument van 07-06-1996 tot heden
ID: 8594   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8594

Besluiten

Kapel Sint-Amandus en Sint-Amandusputteken
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-1996  ID: 3033

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Amanduskapel uit 1636.


Waarden

De Sint-Amanduskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een eenbeukige bidplaats met driezijdige koorsluiting en klokkeruitertje, in 1636 opgebouwd in traditionele stijl met baksteen en zandsteen, op de plaats en waarschijnlijk naar model van een oudere, in 1582 verwoeste kapel.

volkskundige waarde

als aan Sint-Amandus gewijde kapel, reeds in de 14de eeuw vermeld en na een verwoesting herbouwd in 1636, waarin zich een 1,15 m hoog Sint-Amandusbeeld bevindt en waaraan verschillende uitingen van volksdevotie zijn verbonden, namelijk aanroeping tegen oogkwalen en wormen op het land.

artistieke waarde

van het l7de-eeuws Sint-Amandusbeeld en het altaar, respectievelijk als voorbeeld van een l7de-eeuws houten heiligenbeeld in volkse traditie met verschillende lagen van polychromie en als voorbeeld van een l8de-eeuws altaar met afbeelding van het Lam Gods in wolken en stralenkrans, omgeven door rocaille-ornamentiek, in detaillering van meer verfijnd ambachtelijk werk getuigend

historische waarde

van de bij de Sint-Amanduskapel horende grond met haagbeukhaag langs de straat.

volkskundige waarde

van de bij de Sint-Amanduskapel horende grond met haagbeukhaag langs de straat.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Amanduskapel

Sint-Amandstraat zonder nummer (Aalst)
De Sint-Amanduskapel uit 1636 is gelegen in de bosrijke omgeving van de Kapellemeersen en wordt samen met het Sint-Amandsputteken al vermeld sinds de 14de eeuw.