Beschermd monument

Jezuïetencollege

Beschermd monument van 29-11-1943 tot heden

ID
8595
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8595

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 97

Beschrijving

Deze bescherming betreft de stadsschool, het voormalig Jezuïetenklooster, en meer bepaald alle gebouwen gelegen rondom de binnenplaats met inbegrip van de binnenplaats.Waarden

De stadsschool, Emile Braunschool genaamd, voormalig Jezuïetenklooster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Jezuïetencollege

Voldersstraat 3 (Gent)
Complex in renaissancistische en barok-getinte stijl geschikt rondom een rechthoekige binnenplaats.