Beschermd monument

Lusthof Emmaüskasteeltje

Beschermd monument van 09-12-1964 tot heden

ID: 8666   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8666

Besluiten

Kasteeltje Emmaüs
definitieve beschermingsbesluiten: 09-12-1964  ID: 532

Beschrijving

Het lusthof Emmaüskasteeltje is beschermd als monument.Waarden

Kasteeltje Emmaüs is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Lusthof Emmaüskasteeltje

Hoveniersberg zonder nummer (Gent)
Zogeheten "Emmaüskasteeltje", gelegen op de vrij steile oosthelling van de Blandijnberg, temidden van groenbeplanting. Omvat rechts het zogeheten lusthofje, daterend uit de eerste helft van de 16de eeuw met, naar het water toe, een hard gerestaureerde zandstenen trapgevel, aan de westzijde een manke bakstenen trapgevel en ronde aanleunende traptoren.