Het Toreken: deel

Beschermd monument van 13-10-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Vrijdagmarkt
Locatie Vrijdagmarkt 36 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1044.1
  • 4.01/44021/131.1
  • OO001302

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Het Toreken

Vrijdagmarkt 36, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het Toreken werd tijdens het derde kwart van de 15de eeuw gebouwd als gildenhuis van de huidevetters of leerlooiers. Van 1980 tot 1983 werd het gerestaureerd en uitgebreid naar ontwerp van Jean Van den Bogaerde, met medewerking van onder andere Romain Berteloot.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming als monument omvat het deel van Het Toreken gelegen op de hoek van de Vrijdagmarkt en de Kammerstraat.

Waarden

Het huis Het Toreken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu archeologische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.