Beschermd monument

Het Toreken: deel

Beschermd monument van 13-10-1943 tot heden

ID
8720
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8720

Besluiten

Kerken, kasteel, schepenhuis, Sint-Jorishof en het Toreken
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1943  ID: 86

Beschrijving

Deze bescherming als monument omvat het deel van Het Toreken gelegen op de hoek van de Vrijdagmarkt en de Kammerstraat.Waarden

Het huis Het Toreken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Het Toreken

Vrijdagmarkt 36 (Gent)
Het Toreken werd tijdens het derde kwart van de 15de eeuw gebouwd als gildenhuis van de huidenvetters of leerlooiers. Van 1980 tot 1983 werd het gerestaureerd en uitgebreid naar ontwerp van Jean Van den Bogaerde, met medewerking van onder andere Romain Berteloot.