Beschermd monument

Tolhuisje

Beschermd monument van 01-04-1952 tot heden
ID: 8727   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8727

Beschrijving

Het Tolhuisje is beschermd als monument.


Waarden

Het Tolhuisje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Tolhuisje

Graslei 11 (Gent)
Hier werden in de 17de en 18de eeuw de taksen op het graan geïnd werden door stedelijke ambtenaren. Enkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) gedateerd 1682 aan de hand van cartouche op geveltop, hersteld in 1912 zoals vermeld op gevelsteen.