Beschermd monument

Gildehuis Den Enghel: voorgevel

Beschermd monument van 01-04-1952 tot heden

ID: 8728   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8728

Beschrijving

De voorgevel van het gildehuis Den Enghel is beschermd als monument.Waarden

Het huis De Engel (louter wat de voorgevel betreft) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gildehuis Den Enghel

Graslei 8 (Gent)
Het voormalig gildehuis Den Enghel is een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, segmentbogen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw.