Beschermd monument

Huis In den Biekorf

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden
ID: 8758   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8758

Besluiten

Geografisch pakket Aalst
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1997  ID: 3236

Beschrijving

De bescherming omvat het huis In den Biekorf met trapgevel op de hoek van de Kerkstraat en de Rozemarijnstraat.Waarden

Huis In den Biekorf is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een l7de-eeuws hoekhuis met trapgevel en overwegend gebruik van baksteen, met nog oorspronkelijke zandstenen plint, deur met kalkstenen omlijsting op neuten en drie gevelstenen waarvan één met jaartal 1657 en één met afbeelding van een bijenkorf.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis In den Biekorf

Kerkstraat 26 (Aalst)
Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën (respectievelijk drie en twee op beneden- en bovenverdieping), onder zadeldak (pannen). Bak- en natuurstenen trapgevel, op cartouches gedateerd 1657 doch met latere aanpassingen.