Beschermd monument

Windmolen Hoosmolen

Beschermd monument van 17-02-1994 tot heden
ID: 8935   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8935

Besluiten

Ontwateringsgemaal Hoosmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1994  ID: 2615

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het ontwateringsgemaal van de Boergoyenmeersen, voorheen windpompgemaal, genaamd ‘Hoosmolen’, met inbegrip van de stenen molenromp, de stenen watergang, de centrifugaalpomp ‘Phoenix’ (1897), de elektrische motor S.E.M. (1945) en de transformator ‘Vinçotte’ (1945).Waarden

Het ontwateringsgemaal van de Boergoyenmeersen, voorheen windpompgemaal, genaamd ‘Hoosmolen’, met inbegrip van de stenen molenromp, de stenen watergang, de centrifugaalpomp ‘Phoenix’ (1897), de elektrische motor S.E.M. (1945) en de transformator ‘Vinçotte’ (1945), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voormalige stenen windmolen van het achtkantige type uit 1701, in 1897 uitgerust met een centrifugaalpomp, merk "Phoenix, Gand", en vanaf 1945 met een elektrische motor aangedreven, dit alles illustrerend hoe een 18de-eeuws pompgemaal in de 19de en 20ste eeuw op technologisch vlak werd aangepast .

Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Hoosmolen

Mahatma Gandhistraat zonder nummer (Gent)
Oorspronkelijk windmolen voor het opmalen van het water uit het moerassig natuurgebied zogenaamd de Bourgoyen in de Leie.